ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน
สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.
 
 
 
มีผู้ลงนามแล้วทั้งสิ้น 109965 ราย
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
 
 
 
 
 
 
Subscribe to Front page feed