รายชื่อผู้ลงนาม : องค์กร / หมู่คณะ

กำลังแสดงผลรายการที่ 101 - 200 จากทั้งหมด 2034 รายการ
ชื่อองค์กร/หมู่คณะ จังหวัด
 
เด็กชาย อภิชัย ดวงสวัสดิ์
 
สุราษฎร์ธานี
 
ครอบครัว นัยวุฒิ
 
กำแพงเพชร
 
ครอบครัว "ไชยสิทธิ์"
 
เลย
 
เกษตร
 
กรุงเทพมหานคร
 
นาย ศุภศิษฏ์ ศุภศรี ผู้กำกับกองลูกเสือโรงเรียนและวิทยากรลูกเสือชาวบ้าน
 
ยะลา
 
นาย อภิพงศ์ ลีนิน ผู้ช่วยผู้ตรวจการประสำนักงานคณะลูกเสือแห่งชาติ
 
ยะลา
 
นาย วีรเชษฐ์ บุญหวังช่วย ประธานชมรมวิทยากรลูกเสือชาวบ้านภาคใต้
 
ยะลา
 
นาย วีรเชษฐ์ บุญหวังช่วย ประธานวิทยากรลูกเสือชาวบ้านภาคใต้
 
ยะลา
 
นาย ิวีรเชษฐ์ บุญหวังช่วย ประธานวิทยากรลูกเสือชาวบ้านภาคใต้
 
ยะลา
 
นางสมใจ บุญหวังช่วย ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้าน
 
ยะลา
 
นางสมใจ บุญหวังช่วย ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดยะลา
 
ยะลา
 
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์
 
สุรินทร์
 
ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดยะลาและชมรมวิทยากรลูกเสือชาวบ้านจังหวัดยะลา
 
ยะลา
 
ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดยะลา
 
ยะลา
 
นางวันดี ทับทอง
 
เพชรบุรี
 
นิเทศ การช่าง(karnchang nithet)
 
กรุงเทพมหานคร
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ขอนแก่น
 
โรงเรียนบ้านชะวากยาว
 
นครนายก
 
คณะครูโรงเรียนบ้านคลองสีนวล
 
กำแพงเพชร
 
หจก.กรีนคอนซัลติ้ง แอนด์ ซัพพลาย
 
เชียงใหม่
 
โรงเรียนวัดโตนด ต.ข้าวเม่า อ.อุทัย
 
พระนครศรีอยุธยา
 
ข้าพระพุทธเจ้า เด็กชายธีรภัทร ศิริวงษ์
 
กำแพงเพชร
 
นายพนศกรณ์ หุ้นเหี้ยง
 
กำแพงเพชร
 
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(ประชารัฐบำรุง)
 
นครปฐม
 
สมาชิกอปพร .อบต.บาตงทุกคน
 
นราธิวาส
 
โรงเรียนบ้านด้ามพร้า สพป.อบ.1
 
อุบลราชธานี
 
คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง สังกัด สปพ.อบ.เขต1
 
อุบลราชธานี
 
สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด
 
มุกดาหาร
 
ศปก.สภ.เหมืองจี้
 
ลำพูน
 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก
 
สุโขทัย
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
 
สุโขทัย
 
บริษัท ฮิโรโอกะ(ไทยแลนด์) จำกัด
 
ฉะเชิงเทรา
 
บริษัท 8 บวก 1 จำกัด
 
กรุงเทพมหานคร
 
ชุมชนหมู่บ้านลือ หมู่ที่ 8, 14
 
อำนาจเจริญ
 
บริษัท ซันวา มูเซน (ประเทศไทย) จำกัด
 
พระนครศรีอยุธยา
 
บริษัท เอเทค ฟูดส์ จำกัด
 
กรุงเทพมหานคร
 
ข้าราชการบำนาญกรมที่ดิน
 
นครราชสีมา
 
คณะครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
 
หนองบัวลำภู
 
คณะครู พนักงานราชการ และลูกจ้างโรงเรียนเมืองเชลียง
 
สุโขทัย
 
โรงเรียนเมืองเชลียง
 
สุโขทัย
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีนครคลองขลุงขนส่ง
 
ระยอง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสาธารณ์
 
อุทัยธานี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง
 
อุทัยธานี
 
หจก.บีพี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ทูลส์
 
ชลบุรี
 
ชาวหมู่บ้านหนองลุมพุก อำเภอปทุมราชวงศา
 
อำนาจเจริญ
 
โรงเรียนลือวิทยาคม อำเภอปทุมราชวงศา
 
อำนาจเจริญ
 
โรงพยาบาลคีรีมาศ
 
สุโขทัย
 
โรงเรียนตะวันชัยวิทยา
 
นครราชสีมา
 
แสงแห่งธรรม
 
เชียงราย
 
บริษัท อาร์พี โอดิสซี่ย์ จำกัด
 
ชลบุรี
 
โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์
 
เลย
 
นางพัชรา มณฑา และครอบครัว
 
นครสวรรค์
 
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
 
สุพรรณบุรี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสวรรค์
 
สุราษฎร์ธานี
 
ชมรมทูบีนัมเบอร์วันองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง
 
บุรีรัมย์
 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม
 
ร้อยเอ็ด
 
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
 
เพชรบุรี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
 
สระแก้ว
 
โรงเรียนจอมแก้ววิทยา
 
ชัยภูมิ
 
นายปรเมศว์ วงษ์บุตรรอด
 
ปัตตานี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย
 
นครนายก
 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านวังสวย(อำเภอบ้านผือ)
 
อุดรธานี
 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านนาคำ(อำเภอบ้านผือ)
 
อุดรธานี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตอกแป้น
 
กาฬสินธุ์
 
่โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)
 
เพชรบูรณ์
 
สำนักงานสุทธิวรรณการบัญชี
 
พิษณุโลก
 
เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางซ้าย
 
พระนครศรีอยุธยา
 
สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร
 
พิจิตร
 
คณะเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางซ้าย
 
พระนครศรีอยุธยา
 
โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน
 
มหาสารคาม
 
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ
 
อุดรธานี
 
โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ
 
อุดรธานี
 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต
 
ภูเก็ต
 
โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง
 
ชลบุรี
 
พสกนิกรหมู่บ้านป่าเล ม.7 ควนขนุน เขาชัยสน
 
พัทลุง
 
AIT
 
ปทุมธานี
 
นายโอลิเวอร์ เอ็นริเค เอสทริดจ์ (Mr. Oliver Enrique Estridge)
 
กรุงเทพมหานคร
 
กองทุนความสำเร็จของผู้ประกอบการใหม่ (Succeeded New Entrepreneurs Funds)
 
กรุงเทพมหานคร
 
บริษัท ออฟชอร์ เซอร์วิส ซับซี (ไทยแลนด์) จำกัด (Offshore Services Subsea (Thailand) Co., Ltd.)
 
กรุงเทพมหานคร
 
มหาวิทยาลัยนวัตกรรมมนุษย์ (People Innovation University)
 
กรุงเทพมหานคร
 
กองทุนปกป้อง ส่งเสริม สนับสนุนความดี และกำจัดความไม่ดี (Integrity Funds)
 
กรุงเทพมหานคร
 
กองทุนเห็นผลอย่างยั่งยืน (Sustainable Outcomes Funds)
 
กรุงเทพมหานคร
 
โครงการมนุษย์ (Humans-Thailand Project)
 
กรุงเทพมหานคร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว
 
เลย
 
โรงเรียนวัดเต่าทอง
 
สุโขทัย
 
โรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว
 
สุรินทร์
 
โรงเรียนบ้านโนนลี
 
สุรินทร์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก
 
นครสวรรค์
 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
 
กาญจนบุรี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
 
ชัยนาท
 
นายเกรียงศักดิ์ ตันติ์ทวิสุทธิ์ ช่างเขียน ช3 (สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่)
 
กระบี่
 
นายเกรียงศักดิ์ ตันติ์ทวิสุทธิ์
 
กระบี่
 
บุญสม พูลศิริ และมาลาเรีย เพชรบุรี
 
เพชรบุรี
 
อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง
 
นครศรีธรรมราช
 
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา
 
ขอนแก่น
 
โรงเรียนบ้านหนองม่วงโนนงิ้ว
 
ขอนแก่น
 
ครอบครัวเอ้งล่อง
 
กระบี่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
 
กระบี่
 
โรงเรียนวัดคลองใหญ่ อ.บ้านบึง
 
ชลบุรี
 
คณะครู-นักเรียน โรงเรียนบ้านท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น สพป.เชียงราย เขต ๔
 
เชียงราย

Pages