รายชื่อผู้ลงนาม : องค์กร / หมู่คณะ

กำลังแสดงผลรายการที่ 301 - 400 จากทั้งหมด 2034 รายการ
ชื่อองค์กร/หมู่คณะ จังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาขาว
 
สุพรรณบุรี
 
คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสว่าง(อสพป.17)
 
ศรีสะเกษ
 
โรงเรียนบ้านปลายแหลม
 
สุราษฎร์ธานี
 
จัดหางานจังหวัดลำปางและเจ้าหน้าที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง
 
ลำปาง
 
คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองน้อย ข้าราชการและลูกจ้าง เทศบาลตำบลหนองน้อย
 
ชัยนาท
 
คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองน้อย ข้าราชการและลูกจ้างทุกคน
 
ชัยนาท
 
บริษัท ทีทีเอ็นรับเบอร์ จำกัด
 
พิษณุโลก
 
เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
 
เพชรบูรณ์
 
อบต.ท่าตูม
 
ปราจีนบุรี
 
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร
 
พิจิตร
 
ผู้บริหาร ข้าราชการครู และนักเรียน ร.ร บ้านกระมัลพัฒนา
 
ศรีสะเกษ
 
ผู้บริหาร ข้าราชการครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
 
ศรีสะเกษ
 
โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา สพป.ศรีสะเกษเขต ๔
 
ศรีสะเกษ
 
โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)
 
ชลบุรี
 
ข้าพเจ้า เด็กชายจิรยุทธ และเด็กชายอัครนีวุทธ ศรีจามร
 
กรุงเทพมหานคร
 
ข้าพระพุทธเจ้าคณะครูอาจารย์นักการและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตะไก้อำเภอหนองบุญมาก
 
นครราชสีมา
 
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
 
ลำพูน
 
ที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี
 
ลพบุรี
 
โรงเรียนบ้านดอนทะแยง ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา
 
นครราชสีมา
 
โรงเรียนบ้านดอนทะแยง
 
นครราชสีมา
 
บริษัท วรรณฤทธิ์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 
กรุงเทพมหานคร
 
บริษัท อินโนแพ็ค อินดัสตรี จำกัด
 
กรุงเทพมหานคร
 
ครอบครัวสุรพลชัย
 
กรุงเทพมหานคร
 
นางสาว อรญา วรวงศ์เธอ
 
กรุงเทพมหานคร
 
ครอบครัวอินทรเดช
 
ลำพูน
 
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนบางตะบูนวิทยา
 
เพชรบุรี
 
ครอบครัวเหลือล้น
 
สุรินทร์
 
โรงเรียนบ้านโนนถ่อน
 
สุรินทร์
 
ครอบครัวนายพนม นางระเบียบ สมสวย
 
ร้อยเอ็ด
 
ครอบครัวสมสวย
 
ร้อยเอ็ด
 
ครอบครัวธนภควัต
 
กรุงเทพมหานคร
 
โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร
 
นราธิวาส
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีนครกระบี่
 
กระบี่
 
โรงเรียนบ้านแพง
 
อุบลราชธานี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
 
นครราชสีมา
 
โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก
 
ขอนแก่น
 
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
 
ปราจีนบุรี
 
เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอนามน
 
กาฬสินธุ์
 
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ
 
เชียงใหม่
 
โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่
 
เชียงใหม่
 
สถาบันทันตกรรม
 
นนทบุรี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด
 
ชัยภูมิ
 
โรงเรียนวาปีปทุม
 
มหาสารคาม
 
คณะครูโรงเรียนบ้านยางแดง
 
ฉะเชิงเทรา
 
โรงเรียนบ้านคาละแมะ ตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ
 
สุรินทร์
 
คณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงคู่
 
สุโขทัย
 
คณะครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดงคู่
 
สุโขทัย
 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยติ่ง ตำบลดงคู่
 
สุโขทัย
 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านดงคู่ ตำบลดงคู่
 
สุโขทัย
 
โรงเรียนบ้านหนองแวง
 
นครราชสีมา
 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ตำบลดงคู่
 
สุโขทัย
 
โรงเรียนบ้านหิงห้อย
 
นครราชสีมา
 
คณะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงคู่
 
สุโขทัย
 
คณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลดงคู่
 
สุโขทัย
 
คณะกลุ่มแม่บ้าน ตำบลดงคู่
 
สุโขทัย
 
คณะชมรมผู้สูงอายุ ตำบลดงคู่
 
สุโขทัย
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอน้ำโสม
 
อุดรธานี
 
โรงเรียนบ้านบึงขวาง ตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ สพป.สุรินทร์ เขต 1
 
สุรินทร์
 
โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
 
อุบลราชธานี
 
ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
 
ลพบุรี
 
คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมชนนางัว
 
นครพนม
 
คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านสามัคคี
 
นครพนม
 
คณะครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสามัคคี
 
นครพนม
 
พาณิชย์จังหวัด คณะข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
 
มุกดาหาร
 
พาณิชย์จังหวัด คณะข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานพาณิขย์จังหวัดมุกดาหาร
 
มุกดาหาร
 
ครอบครัวมีนบำรุง
 
พระนครศรีอยุธยา
 
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน พนักงาน โรงเรียนวัดสุวรรณาราม
 
กรุงเทพมหานคร
 
ูผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู กรรมการสถานศึกษานักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนวัดโสภา
 
สิงห์บุรี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า
 
ระยอง
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู กรรมการสถานศึกษานักเรียนและ ผู้ปกครองโรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน
 
สิงห์บุรี
 
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
 
สุราษฎร์ธานี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจ็น
 
ศรีสะเกษ
 
โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ "ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อนุสรณ์"
 
ร้อยเอ็ด
 
โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ
 
สุรินทร์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งไผ่
 
กำแพงเพชร
 
โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
 
สุรินทร์
 
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
 
ขอนแก่น
 
โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่
 
ขอนแก่น
 
โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง
 
ตรัง
 
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
 
นครราชสีมา
 
บริษัท ทริพเพิล เอช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 
ฉะเชิงเทรา
 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
 
พิษณุโลก
 
คณะครู กรรมการสถานศึกษานักเรียนและ ผู้ปกครองโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์
 
ชลบุรี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตะบอง
 
กาญจนบุรี
 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนบ้านคำมณี
 
อุบลราชธานี
 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองพลวงพิทยา
 
นครราชสีมา
 
ข้าราชการครูและบุคคลากรทางศึกษา โรงเรียนบ้านหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
 
แพร่
 
อบต.โพธิ์ อ.โนนคูณ
 
ศรีสะเกษ
 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสระกระโจม อ.ดอนเจดีย์
 
สุพรรณบุรี
 
วิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทอง
 
อ่างทอง
 
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
 
นครราชสีมา
 
วิทยาลัยนาฎศิลปอางทอง
 
อ่างทอง
 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 
กรุงเทพมหานคร
 
ชาว ต.บาตงทุกคน
 
นราธิวาส
 
กู้ภัย กะพ้อ รวมใจ
 
ปัตตานี
 
ชมรมวิทยุสมัครเล่น รือเสาะ -ศรีสาคร
 
นราธิวาส
 
อปพร .อบต.บาตง พร้อมผู้บริหารและพนักงานลูกจ้าง ทุกคน
 
นราธิวาส
 
ชมรมอาสายุวกาชาด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 
ร้อยเอ็ด
 
ร้านเตี๋ยว เตี๋ยว
 
ชัยนาท
 
โรงเรียนบ้านกวนบุ่น
 
สกลนคร

Pages