รายชื่อผู้ลงนาม : องค์กร / หมู่คณะ

กำลังแสดงผลรายการที่ 401 - 500 จากทั้งหมด 2034 รายการ
ชื่อองค์กร/หมู่คณะ จังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว
 
นครราชสีมา
 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์
 
นครสวรรค์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว
 
ลพบุรี
 
ชมรมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดหนองคาย
 
หนองคาย
 
โรงเรียนบ้านแอมเจริญ สปพ.อบ ๒
 
อุบลราชธานี
 
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย
 
ยโสธร
 
โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
อุบลราชธานี
 
คณะครูโรงเรียนบ้านดอนโจด
 
ขอนแก่น
 
คณะครูโรงเรียนบ้านคอนฉิม
 
ขอนแก่น
 
โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ
 
ลำปาง
 
โรงเรียนวังพร้าววิทยา
 
ลำปาง
 
ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสงวนหญิง
 
สุพรรณบุรี
 
ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านโนนม่วง
 
หนองบัวลำภู
 
ชมรมครูและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านโนนม่วง
 
หนองบัวลำภู
 
ว่องวัฒนาอะไหล่พร้อมครอบครัว
 
สุราษฎร์ธานี
 
โรงเรียนวัดคลองโมง ตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า
 
สุพรรณบุรี
 
นายณรงค์ฤทธิ์ งิมขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก
 
ชัยภูมิ
 
คณะครู บุคลากรโรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก
 
ชัยภูมิ
 
สถานีตำรวจภูธรลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
นครศรีธรรมราช
 
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง
 
ตรัง
 
โรงเรียนบ้านโนนหินแร่
 
อุบลราชธานี
 
โรงเรียนบ้านแสนอุดม
 
อุบลราชธานี
 
โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา
 
ขอนแก่น
 
สมาคมที่ปรึกษาธุรกิจภาคใต้
 
สงขลา
 
คณะครูโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร
 
หนองบัวลำภู
 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี
 
สุราษฎร์ธานี
 
โรงเรียนยางรากวิทยา
 
ลพบุรี
 
โรงเรียนบ้านห้วยโป้
 
สุโขทัย
 
บริษัท ส.ฤทธิ์เลิศ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
 
กรุงเทพมหานคร
 
โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก
 
สุพรรณบุรี
 
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย
 
หนองคาย
 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนวัดสาลวนาราม
 
กาญจนบุรี
 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนมะขาม
 
กาญจนบุรี
 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านดอนมะขาม
 
กาญจนบุรี
 
โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4
 
อุตรดิตถ์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
 
พิษณุโลก
 
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพัทลุง
 
พัทลุง
 
โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
 
พะเยา
 
คณะกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลดงคู่
 
สุโขทัย
 
คระกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลดงคู่
 
สุโขทัย
 
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลดงคู่
 
สุโขทัย
 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนโคกสำโรงวิท
 
ลพบุรี
 
ข้าราชการครูและบุคากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา
 
ลพบุรี
 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนบ้านเลาะ
 
อุบลราชธานี
 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนบ้านเลาะ สพป.อบ.๒
 
อุบลราชธานี
 
คณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลท่าไข่ อำเภอเมือง
 
ฉะเชิงเทรา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
 
สมุทรสงคราม
 
กองคลัง อบจ.ระยอง
 
ระยอง
 
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนนับเงิน
 
ระนอง
 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
 
ลำปาง
 
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
 
ลำปาง
 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง
 
ลำปาง
 
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง
 
ลำปาง
 
นายสิน สโมสร และครอบครัวสโมสร
 
สงขลา
 
เด็กหญิงพิยดา แก้วเก้า และครอบครัวแก้วเก้า
 
สงขลา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ อำเภอราษีไศล
 
ศรีสะเกษ
 
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
 
สุรินทร์
 
โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง
 
สุรินทร์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร
 
สุโขทัย
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี
 
ฉะเชิงเทรา
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดไป
 
กรุงเทพมหานคร
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนธรรมโฆสิต
 
สงขลา
 
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
 
สุราษฎร์ธานี
 
ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านท่าแพ
 
สตูล
 
เทศบาลตำบลโป่ง
 
ชลบุรี
 
โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย
 
มหาสารคาม
 
คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดดงยาง(ดงยางราษฎร์บำรุง)
 
ฉะเชิงเทรา
 
โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง
 
ชัยภูมิ
 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม
 
ยโสธร
 
ส่วนคลัง ศาลจังหวัดสิงห์บุรี
 
สิงห์บุรี
 
ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดสิงห์บุรี
 
สิงห์บุรี
 
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง
 
พะเยา
 
โรงเรียนบ้านบางคราม
 
ตรัง
 
คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา
 
น่าน
 
บริษัท ชวกิจซัพพลาย จำกัด ร้านชวกิจวัสดุและคอนกรีตผสมเสร็จ
 
นครราชสีมา
 
บริษัท ชวกิจซัพพลาย จำกัด,ชวกิจวัสดุก่อสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จQmix
 
นครราชสีมา
 
โรงเรียนวัดเทพสถาพร
 
นครสวรรค์
 
ข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง
 
เชียงใหม่
 
เทศบาลตำบลอุบล
 
อุบลราชธานี
 
โรงเรียนบ้านวังอ้อ อำเภอสากเหล็ก
 
พิจิตร
 
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต1
 
บุรีรัมย์
 
สมาคมสโมสรธนาคากรุงเทพ
 
กรุงเทพมหานคร
 
Vios Na Thailand
 
กรุงเทพมหานคร
 
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
 
ระยอง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม
 
ปราจีนบุรี
 
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และนักเรียน โรงเรียนเมืองกระบี่
 
กระบี่
 
คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 
ลพบุรี
 
ครอบครัวช้างสาร
 
บุรีรัมย์
 
โรงเรียนวัดบ้านหินโคน อำเภอลำปลายมาศ คณะครู กรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน
 
บุรีรัมย์
 
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ
 
เชียงราย
 
เทศบาลตำบลชนบท
 
ขอนแก่น
 
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านแต้ใหม่
 
อุบลราชธานี
 
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
 
พิจิตร
 
นางกองเพชร จันทรพิทักษ์
 
สกลนคร
 
นายเจริญ พยัฆยุทธิ์
 
ระนอง
 
เรือนจำอำเภอภูเขียว
 
ชัยภูมิ
 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดมูลเหล็ก
 
ปราจีนบุรี
 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวัดมูลเหล็ก
 
ปราจีนบุรี
 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโนนจั่น
 
กำแพงเพชร
 
เทศบาลตำบลหว้านหญ่
 
มุกดาหาร

Pages