รายชื่อผู้ลงนาม : องค์กร / หมู่คณะ

กำลังแสดงผลรายการที่ 501 - 600 จากทั้งหมด 2034 รายการ
ชื่อองค์กร/หมู่คณะ จังหวัด
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดทิพรส
 
นครสวรรค์
 
โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
 
นครราชสีมา
 
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
 
นครศรีธรรมราช
 
cdfbgdfb
 
กาญจนบุรี
 
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
 
สมุทรปราการ
 
เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย
 
ชลบุรี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลราม อำเภอเมืองสุรินทร์
 
สุรินทร์
 
ครอบครัวมูลภักดี
 
สกลนคร
 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสังแกหนองคู
 
สุรินทร์
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสีชมพู
 
ขอนแก่น
 
โรงเรียนบ้านหวาง
 
อุบลราชธานี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ
 
กระบี่
 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน
 
อุทัยธานี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ
 
สมุทรสาคร
 
โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย
 
แพร่
 
โรงเรียนวัดท้ายสำเภา
 
นครศรีธรรมราช
 
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม
 
พังงา
 
โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม
 
พังงา
 
โรงเรียนบ้านบางมรวน
 
พังงา
 
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
 
ตรัง
 
บจก ยักษ์ยิ้ม กรุ๊ป
 
ปทุมธานี
 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
 
ลพบุรี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยวน
 
สุราษฎร์ธานี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู
 
กาฬสินธุ์
 
องค์การบริหาร่วนตำบลนาคู อำเภอนาคู
 
กาฬสินธุ์
 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านขุมคำ
 
อุบลราชธานี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว
 
ฉะเชิงเทรา
 
โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย
 
ร้อยเอ็ด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน
 
นครนายก
 
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)
 
กาฬสินธุ์
 
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์สาขากุฉินารายณ์
 
กาฬสินธุ์
 
คณะครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง
 
ยโสธร
 
ครอบครัวน่วมนา
 
ราชบุรี
 
โรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน อำเภอหนองบุญมาก
 
นครราชสีมา
 
โรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน
 
นครราชสีมา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล
 
ร้อยเอ็ด
 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รร.บ้านบางลาด
 
กำแพงเพชร
 
โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์
 
สกลนคร
 
โรงเรียนบ้านปากช่อง
 
นครศรีธรรมราช
 
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๑
 
ระยอง
 
โรงเรียนเทศบาล ๑
 
อุดรธานี
 
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
 
บุรีรัมย์
 
โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์
 
สุพรรณบุรี
 
ที่ทำการปกครองอำเภอจักราช
 
นครราชสีมา
 
ข้าราชการการและเจ้าหน้าที่เรือนจำอำเภอพล
 
ขอนแก่น
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
 
พิจิตร
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพนมไพร
 
ร้อยเอ็ด
 
โรงเรียนบ้านห้วยยาง อำเภอเขมราฐ
 
อุบลราชธานี
 
โรงเรียนบ้านหัวโสก
 
ชัยภูมิ
 
คณะครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม
 
อุบลราชธานี
 
โรงเรียนบ้านหนองตุ
 
ยโสธร
 
โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
 
ยโสธร
 
โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิยาคม)
 
ยโสธร
 
นางบังอร มูลโพธิ์
 
ขอนแก่น
 
คณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงน่านที่ ๒
 
น่าน
 
อบต.ลำเลียง
 
ระนอง
 
โรงเรียนบ้านดอน
 
อุบลราชธานี
 
ครอบครัว จงเปรมกิจไพศาล
 
ระยอง
 
โรงเรียนบ้านสว่างปากราง
 
อุดรธานี
 
โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา
 
ชลบุรี
 
โรงเรียนบ้านท่า
 
ศรีสะเกษ
 
โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ
 
นครราชสีมา
 
ครอบครัวตระกูลสมบูรณ์
 
ขอนแก่น
 
กศน.อำเภอกรงปินัง สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา
 
ยะลา
 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านกันจาน
 
ศรีสะเกษ
 
โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์
 
นครราชสีมา
 
โรงเรียนบ้านใหม่่ศรีวิไลพุทไธจารย์
 
นครราชสีมา
 
นสพ.ชวพงศ์ วารีรัตน์ ม.พะเยา
 
พะเยา
 
ครอบครัวกองโกย
 
แพร่
 
คณะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย
 
แพร่
 
โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม
 
ตรัง
 
คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองนกเขา
 
นครราชสีมา
 
พรรณี เอี่ยมต้นวงค์
 
กรุงเทพมหานคร
 
โรงเรียนบ้านยูงงาม ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร
 
สุราษฎร์ธานี
 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านจานทุ่ง
 
ยโสธร
 
โรงเรียนบ้านดอนชาด
 
อุบลราชธานี
 
โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้
 
อุบลราชธานี
 
โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก๑๑
 
นครราชสีมา
 
คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก
 
ระยอง
 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านคลองกรำ
 
ระยอง
 
ชมรมต้นกล้านาวังวิช
 
หนองบัวลำภู
 
ครอบครัวเวชสวัสดิ์
 
สระบุรี
 
บริษัท ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด
 
สมุทรสาคร
 
คณะครูลูกจ้างโรงเรียนบ้านหัวงัว
 
มหาสารคาม
 
คณะครูลูกจ้างโรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสง
 
มหาสารคาม
 
สมิต ดูเบ
 
กรุงเทพมหานคร
 
SUMIT DUBEY
 
กรุงเทพมหานคร
 
คณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
 
พิษณุโลก
 
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาท่าตะโก ส่วนแยกไพศาลี
 
นครสวรรค์
 
บริษัทพี.เอฟ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด
 
กรุงเทพมหานคร
 
ครอบครัวสิทธิจันทร์และวรรณสนธิ์
 
กรุงเทพมหานคร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
 
สุโขทัย
 
สถานีวิทยุวัดทุ่งนิมิตสถิตธรรม
 
ร้อยเอ็ด
 
ร้านเสรีค้าไม้
 
สุพรรณบุรี
 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2
 
นครราชสีมา
 
ร้านเสรีเคหะภัณฑ์
 
กาญจนบุรี
 
คณะครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านบางนุ
 
พังงา
 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) สพป.ศก.4
 
ศรีสะเกษ
 
ครอบครัวสกุลสุวรรรณา
 
นครศรีธรรมราช
 
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวิทยานนท์
 
พระนครศรีอยุธยา

Pages