รายชื่อผู้ลงนาม : องค์กร / หมู่คณะ

กำลังแสดงผลรายการที่ 701 - 800 จากทั้งหมด 2034 รายการ
ชื่อองค์กร/หมู่คณะ จังหวัด
 
คณะครูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม(เมือง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
 
สุพรรณบุรี
 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนไผ่วงวิทยา
 
อ่างทอง
 
สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
 
กรุงเทพมหานคร
 
โรงเรียนบ้านดงพลอง
 
นครราชสีมา
 
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จ.ชลบุรี
 
ชลบุรี
 
บริษัท พรเจริญ เซฟตี้กลาส จำกัด
 
ราชบุรี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
 
อุบลราชธานี
 
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3
 
ตาก
 
โรงเรียนเจริญสุขวิทยา
 
ชลบุรี
 
โรงเรียนบ้านเขว้า
 
บุรีรัมย์
 
บริษัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จำกัด
 
กรุงเทพมหานคร
 
บริษัท สมาย ไลนษ เด็นทัล แลป จำกัด
 
สงขลา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง
 
อ่างทอง
 
ครอบครัว รัชนะปกิจ
 
บุรีรัมย์
 
โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม
 
กำแพงเพชร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา
 
สุราษฎร์ธานี
 
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม
 
กำแพงเพชร
 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
 
ศรีสะเกษ
 
โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
 
ศรีสะเกษ
 
บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
 
บึงกาฬ
 
ครอบครัวสุขวิมลเสรี
 
กรุงเทพมหานคร
 
บ. บีเค เซ็นเตอร์ จำกัด ชลบุรี
 
ชลบุรี
 
ครอบครัวกล้าค้าขาย
 
ชัยนาท
 
คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านสะเอิง อำเภอท่าตูม สพป.สร2
 
สุรินทร์
 
โรงเรียนวัดหนองนา
 
นครราชสีมา
 
ครอบครัวพรมประทีป
 
พะเยา
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
 
อุบลราชธานี
 
คณะผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนบ้านศรีสุข
 
อุบลราชธานี
 
นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง
 
ยโสธร
 
โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง
 
ยโสธร
 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดม่วงเจริญผล
 
สุพรรณบุรี
 
ผู้บริหาร คณะครู นักการภารโรง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาฯโรงเรียนบ้านห้วยปอ
 
นครราชสีมา
 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ
 
บุรีรัมย์
 
นางสาวนพพร เมืองขำ ครูโรงเรียนวัดสำราญ
 
ลพบุรี
 
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
 
บุรีรัมย์
 
โรงเรียนวัดหนองแซง
 
ชัยนาท
 
ลูกหลาน หมะเหลียน ทุกคน
 
ภูเก็ต
 
โรงเรียนวัดสระดู่
 
ชัยนาท
 
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักการภารโรง โรงเรียนวัดสำราญ
 
ลพบุรี
 
ร้านดอกไม้สด ภูเก็ต
 
ภูเก็ต
 
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม
 
พังงา
 
ผู้พักอาศัยบ้านเลขที่ 7/7, 7/9 ซ.บุษบง ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต
 
ภูเก็ต
 
ข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ สำนักงานประมงจังหวัด
 
นครสวรรค์
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 
อ่างทอง
 
โรงเรียนอุ่นรักเกาะสมุย
 
สุราษฎร์ธานี
 
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดจังหูน
 
นครศรีธรรมราช
 
ครอบครัวเพชรมะดัน
 
นครราชสีมา
 
คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑
 
ศรีสะเกษ
 
คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนวัดระนาม สพป.สิงห์บุรี
 
สิงห์บุรี
 
ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านศรีสุข
 
อุบลราชธานี
 
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดม่วง
 
สิงห์บุรี
 
ชมรมผู้สุงอายุ รพ สต บ้านดอนสวรรค์ อำเภอ ชื่นชม
 
มหาสารคาม
 
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข รพ.สต.บ้านดอนสวรรค์
 
มหาสารคาม
 
ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสว่างอารมณ์ สพป.สิงห์บุรี
 
สิงห์บุรี
 
คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนวัดบางปูน สพป.สิงห์บุรี
 
สิงห์บุรี
 
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม
 
สิงห์บุรี
 
ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดเสือข้าม สพป.สิงห์บุรี
 
สิงห์บุรี
 
โรงเรียนบ้านผักแว่น
 
มหาสารคาม
 
โรงเรียนวัดอัมพวัน
 
ลพบุรี
 
โรงเรียนวัดสำราญ
 
ลพบุรี
 
โรงเรียนบ้านแพะ
 
ลำปาง
 
ผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านยวนโปะ
 
ตรัง
 
ครอบครัวอรชุน
 
เพชรบูรณ์
 
คณะครู นักเรียน และการมการสถานศึกษา โรงเรียนวัดเข้าน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร)
 
นครนายก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเพิ่ม
 
นครนายก
 
คณะครูโรงเรียนวัดห้วยคันแหลน
 
อ่างทอง
 
คณะครูและนักศึกษาศูนย์การเรียน อ ศ .กช.เทิง
 
เชียงราย
 
คณะครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านป่ายาง
 
พังงา
 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ
 
สงขลา
 
คณะนักศึกษา อศกช เทิง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี่เชียงราย
 
เชียงราย
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน
 
ร้อยเอ็ด
 
คณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดโบสถ์อนกูลสังฆกิจฯ
 
พระนครศรีอยุธยา
 
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบูรณะรำลึก
 
ตรัง
 
คณะครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขาเปาะ
 
พังงา
 
โรงเรียนบ้านป่ายาง
 
พังงา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
 
กาญจนบุรี
 
คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ สพป.สิงห์บุรี
 
สิงห์บุรี
 
คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนวัดกำแพง สพป.สิงห์บุรี
 
สิงห์บุรี
 
คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนวัดตุ้มหู สพป.สิงห์บุรี
 
สิงห์บุรี
 
คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนวัดแจ้ง สพป.สิงห์บุรี
 
สิงห์บุรี
 
คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนวัดท่าอิฐ สพป.สิงห์บุรี
 
สิงห์บุรี
 
โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง
 
พิษณุโลก
 
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
 
ลพบุรี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนนางหงส์
 
นครพนม
 
ครอบครัว กำลดพิศ-เสาวิไล
 
ปัตตานี
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวหน้า เรดิโอ
 
ลพบุรี
 
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
กรุงเทพมหานคร
 
โรงเรียนบ้านนาเมือง
 
อุบลราชธานี
 
โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
 
ลพบุรี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
 
อุบลราชธานี
 
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ
 
สงขลา
 
โรงเรียนโคกตาพรหม หมู่ 10 ต.เต่าเล่า อ.บางซ้าย
 
พระนครศรีอยุธยา
 
โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเเสริฐวิทย์)
 
พระนครศรีอยุธยา
 
โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 (ท่ามะเกลือ)
 
พิษณุโลก
 
โรงเรียนสงวนหญิง
 
สุพรรณบุรี
 
นักเรียนจิตอาสา"ครอบครัวพอเพียง" โรงเรียนสงวนหญิง
 
สุพรรณบุรี
 
ข้าราชการ กลุ่ม/ชมรม สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากพนัง
 
นครศรีธรรมราช
 
คณะครูโรงเรียนวัดบางเพรียง
 
สมุทรปราการ
 
โรงเรียนวัดบางเพรียง
 
สมุทรปราการ
 
โรงเรียนบ้านแก่งม่วง
 
เลย

Pages