รายชื่อผู้ลงนาม : องค์กร / หมู่คณะ

กำลังแสดงผลรายการที่ 801 - 900 จากทั้งหมด 2034 รายการ
ชื่อองค์กร/หมู่คณะ จังหวัด
 
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)
 
พระนครศรีอยุธยา
 
สถานีอตุนิยมวิทยาตรัง
 
ตรัง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน
 
ร้อยเอ็ด
 
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนวัดบ้านป่า
 
อ่างทอง
 
ผู้บริหาร ครู ลูกจ้างและนักเรียน โรงเรียนวัดช้างนอน หมู่ 2 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง
 
พังงา
 
ครูและคณะนักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา ต.โพนงาม อ.บุณฑริก
 
อุบลราชธานี
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 
ชลบุรี
 
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
 
ตาก
 
บริษัท ลักษม์บูลพลัส จำกัด
 
กรุงเทพมหานคร
 
เทศบาลตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์
 
กาฬสินธุ์
 
คณะสงฆ์ ต.ระเวียงอ.โนนนารายณ์
 
สุรินทร์
 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเซกา
 
บึงกาฬ
 
บริษัท อุ๋ยสเตจ จำกัด และพนักงานทุกท่าน
 
กรุงเทพมหานคร
 
สถาบันกวดวิชาภาษาอังกฤษทองประสม
 
กรุงเทพมหานคร
 
คณะครู นักเรียน โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่
 
สระแก้ว
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง
 
สุพรรณบุรี
 
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
 
สุรินทร์
 
คณะสงฆ์วัดชัยมงคล ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์
 
สุรินทร์
 
คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง อำเภอภูเขียว สพป.ชัยภูมิ เขต 2
 
ชัยภูมิ
 
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง อำเภอภูเขียว สพป.ชัยภูมิ เขต 2
 
ชัยภูมิ
 
ผู้นำชุมชนและชาวบ้านตาดภูทอง
 
ชัยภูมิ
 
ผู้นำชุมชนและชาวบ้านตาดรินทอง
 
ชัยภูมิ
 
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านตาดรินทอง
 
ชัยภูมิ
 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านตาดรินทอง
 
ชัยภูมิ
 
นักเรียนโรงเรียนบ้านตาดรินทอง
 
ชัยภูมิ
 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านตาดรินทอง
 
ชัยภูมิ
 
โรงเรียนบ้านเกษม
 
อุบลราชธานี
 
วงศ์สกุล วันทากุล
 
นครราชสีมา
 
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
 
นครราชสีมา
 
คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์
 
สุรินทร์
 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโคกสลุงวิทยา
 
ลพบุรี
 
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป.สิงห์บุรี
 
สิงห์บุรี
 
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดเสือข้าม สพป.สิงห์บุรี
 
สิงห์บุรี
 
โรงเรียนบ้านวังยายทอง
 
นครราชสีมา
 
วงศ์ตระกูลเชษขุนทด
 
สุราษฎร์ธานี
 
คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 
กรุงเทพมหานคร
 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 
กรุงเทพมหานคร
 
คณะสงฆ์วัดดอนพิมาน อุบาสก อุบาสิกา ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ
 
ร้อยเอ็ด
 
โรงเรียนบ้านเหล่าคำ
 
อุบลราชธานี
 
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่3เต่างอย
 
สกลนคร
 
พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ.สัมมากร และ บมจ.อาร์พีซีจี
 
กรุงเทพมหานคร
 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนบ้านคลองสัก
 
ตาก
 
คณะกรรมการศึกษาโรงเรียนบ้านคลองสัก
 
ตาก
 
คณะครูโรงเรียนบ้านคลองสัก
 
ตาก
 
โรงเรียนบ้านหินลาด
 
พิษณุโลก
 
กลุ่มจิตเสรีสัมพันธ์ เพื่อเพื่อน
 
จันทบุรี
 
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา
 
อุตรดิตถ์
 
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา)
 
ศรีสะเกษ
 
คณะผู้บริหารและบุคลากร กศน.อำเภอดอนตูม
 
นครปฐม
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอนตูม
 
นครปฐม
 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
 
ชัยนาท
 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนบ้านผาแล
 
เชียงราย
 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตไบลสุขเดือนห้า
 
ชัยนาท
 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่
 
ลพบุรี
 
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ศูนย์ป่าไม้จังหวัดมุกดาหาร
 
มุกดาหาร
 
ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนเมืองธวัชบุรี
 
ร้อยเอ็ด
 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้จังหวัดมุกดาหาร
 
มุกดาหาร
 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม
 
กระบี่
 
โรงเรียนบ้านป่าอ้อ
 
อุทัยธานี
 
โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท
 
สระบุรี
 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
 
ระยอง
 
คณะครู นักเรียน โรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง
 
ตรัง
 
คณะข้าราชการลูกจ้างเรือนจำกลางเชียงราย
 
เชียงราย
 
นายดาวูด หะยีอาแว และครอบครัว
 
ปัตตานี
 
นายมุสตอฟา เบญญากาจ และครอบครัว
 
ปัตตานี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
 
สมุทรสาคร
 
นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสัก
 
ตาก
 
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง
 
ลำปาง
 
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง
 
ลำปาง
 
ครอบครัวสีอ่อน
 
ตาก
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาด้วน
 
ปราจีนบุรี
 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านคลองสัก
 
ตาก
 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านคลองสัก
 
ตาก
 
โรงเรียนบ้านคลองสัก
 
ตาก
 
ร.ต.ท.รัชพล กาญชนะ
 
ระยอง
 
กรมทหารราบที่ ๑๕๓
 
ปัตตานี
 
ชุมชนวัดอุทยานนที
 
ชลบุรี
 
ครอบครัวสุดตะนา และลูกหลานคุณยายอินทวา ฆารโสภณ
 
กาฬสินธุ์
 
ชมรมคนรักสุขภาพ โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์
 
พระนครศรีอยุธยา
 
ครอบครัวสุดตะนา ตระกูลลูกหลายย่าพรมมา สุดตะนา
 
กาฬสินธุ์
 
โรงเรียนวัดไผ่วง(ศุกรเสพย์วิทยาคาร)
 
อ่างทอง
 
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่๑
 
กาญจนบุรี
 
ค่ายลูกเสือลำปาว
 
กาฬสินธุ์
 
ครอบครัวชมสกุล
 
พระนครศรีอยุธยา
 
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ
 
บึงกาฬ
 
คณะครู นักเรียนโรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์
 
พระนครศรีอยุธยา
 
ครอบครัวกัลลประวิทย์
 
พระนครศรีอยุธยา
 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ
 
นครปฐม
 
โรงเรียนเมืองธวัชบุรี
 
ร้อยเอ็ด
 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
 
ขอนแก่น
 
ผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเมืองธวัชบุรี
 
ร้อยเอ็ด
 
อาสาสมัครสาธารณะสุข
 
สมุทรสาคร
 
โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง
 
ชลบุรี
 
สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
กรุงเทพมหานคร
 
ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๖ โรงเรียนปรางค์กู่
 
ศรีสะเกษ
 
ผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบัานจะรังบองอ
 
ปัตตานี
 
ผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านนาดา
 
นราธิวาส
 
เทศบาลตำบลโซง
 
อุบลราชธานี
 
กลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อม
 
กรุงเทพมหานคร
 
กรมทหารราบที่ 153
 
ปัตตานี

Pages