ปวงข้าพระพุทธเจ้า
 
ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
 
ลงนามในฐานะ
 
 
มีผู้ลงนามผ่านเว็บไซต์นี้แล้วทั้งสิ้น 12012 ราย
 
 
 
สุวิทย์ ต่างสมบัติ ศิลปินผู้วาด
วารินทร์ ธนารักษ์โชค เจ้าของภาพ