ข้าพระพุทธเจ้า โครงการบ้านธนารักษ์นนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี