ข้าพระพุทธเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้
จังหวัด อุตรดิตถ์