ข้าพระพุทธเจ้า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี
จังหวัด สระบุรี