ข้าพระพุทธเจ้า สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี