ข้าพระพุทธเจ้า นางคำปอน ทองคำสุก
จังหวัด เพชรบูรณ์