ข้าพระพุทธเจ้า นายจักรพงษ์ ทองคำสุก
จังหวัด เพชรบูรณ์