ข้าพระพุทธเจ้า นายรัฐพล สุขัมศรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร