ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิงปริชญา เมืองเป้
จังหวัด เพชรบูรณ์