ข้าพระพุทธเจ้า นายอำพล สุขัมศรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร