ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวรักษพร สุขัมศรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร