ข้าพระพุทธเจ้า วิไล เขียวดอกน้อย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร