ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวญาณิศา แจ่มจันทร์
จังหวัด เพชรบุรี