ข้าพระพุทธเจ้า สำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี