ข้าพระพุทธเจ้า เด็กชายเตชินท์ โพนดวงกรณ์
จังหวัด นครพนม