ข้าพระพุทธเจ้า ตุลาวัลย์ วีระสิทธิ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร