ข้าพระพุทธเจ้า นายรัตนชัย คล้ายคลึง
จังหวัด เพชรบุรี