ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.ชวิศา แก้วพรหมราช
จังหวัด ปัตตานี