ข้าพระพุทธเจ้า รัชต์ศักย์ แสนสิทธิโชค
จังหวัด กรุงเทพมหานคร