ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัวชูมณีและครอบครัวอินทสุวรรณโณ
จังหวัด สงขลา