ข้าพระพุทธเจ้า สภานักเรียน โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
จังหวัด ภูเก็ต