ข้าพระพุทธเจ้า นายพิชัย ชอบสุข
จังหวัด กรุงเทพมหานคร