ข้าพระพุทธเจ้า สำนักงานเลขานุการ กอ.รมน. (สลก.กอ.รมน.)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร