ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพนิดา ยิ่งยวด
จังหวัด นครสวรรค์