ข้าพระพุทธเจ้า โรงเรียนมารีย์วิทยา นครสวรรค์
จังหวัด นครสวรรค์