ข้าพระพุทธเจ้า นายใกล้รุ่ง จันรอด
จังหวัด สิงห์บุรี