ข้าพระพุทธเจ้า มูลนิธิพระมัญชุศรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร