ข้าพระพุทธเจ้า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม
จังหวัด นครพนม