ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอาทิตยา อยู่รักญาติ
จังหวัด ลำปาง