ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิงพิชญาชาดา แก้วกันยา
จังหวัด เชียงใหม่