ข้าพระพุทธเจ้า นางเสงี่ยม สารจิตตาภาพ
จังหวัด ชลบุรี