ข้าพระพุทธเจ้า นายกิตติ ศุภกิจจานุสรณ์
จังหวัด ชลบุรี