ข้าพระพุทธเจ้า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนวัดราชโอรส
จังหวัด กรุงเทพมหานคร