ข้าพระพุทธเจ้า นายอำนาจ สวัสดิ์วงศ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร