ข้าพระพุทธเจ้า นางกิตติยา สวัสดิ์วงศ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร