ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิงวรรณิกา สวัสดิ์วงศ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร