ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวควีนธิดา ตั้งคุมวงศ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร