ข้าพระพุทธเจ้า นายณัฐพล สวัสดิ์วงศ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร