ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวควีนธิดา ตุ้งคุ้มวงศ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร