ข้าพระพุทธเจ้า สำนักงานคณะกรรมการการเลอกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์
จังหวัด นครสวรรค์