ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเบญจวรรณ พงษ์หญิง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร