ข้าพระพุทธเจ้า ศูนย์สารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร