ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวธนัชปรินทร์ ภู่ทับทิมและครอบครัว
จังหวัด ลพบุรี